NWD FRONTLINE SERVICES

 

Frontline Services

BAG-ONG MAGPATAOD SA TUBIG

MGA KINAHANGLANON (Requirements)
 • Sketch Map (to be provided by the district)
 • Mayor’s Permit (to be provided by the Municipal Planning & Dev’t. Council)
BAYRONON (Fees) Mayor’s Permit - 120.00 Installation Fee - 2,000.00 Guarantee Deposit
 • Residential - 300.00
 • Commercial - 450.00
STEP PROCESS DURATION
1Duol sa information Desk para ma-iskedyul and Location Evaluation (Go to the information Desk for the schedule of the Location Evaluation)1 min.
2Maghulat sa balay para sa evaluation ug mahatagan sa mga lista sa materyales nga gikinahanglan ug ang sketch map (Wait for our personnel to come to your house for the evaluation. A list of materials and sketch map will then be provided.)4 hrs. - 1 day
3Magkuha ug Mayor’s Permit sa MPDC dala ang sketch map (Secure Mayor’s Permit at MPDC bringing with you the sketch map. Person Incharge: MPDC Personnel])30 min. - 1 hour
4Balik sa Nasipit Water District Office dala and mga requirements ug ihatag sa Information Desk Personnel (Go back to the Nasipit Water District Office bringing with you the requirements & submit it to the information desk personnel)10 min.
5Magfill-up sa Application Form (Fill-up the Application Form)2 min.
6Ihatag ang Application Form sa Information Desk Personnel para sa Orientation (Submit the Application Form to the Information Desk Personnel for Orientation)10 min.
7Magbayad sa Installation Fee sa Cashier dala and Application Form ug lista sa mga materyales nga palitonon (Pay the installation fee to the Cashier bringing with you the Application Form & List of materials to be purchased)5 min.
 

PAGPABALIK SA KONEKSIYON SA TUBIG

BAYRONON (Fees)
 • Reconnection Fee - 50.00
 • Arrears - depende kung pila and nahibilin nga bayronon
 •  
  STEP PROCESS DURATION
  1Duol sa Cashier o Window No. 2(Go to the Cashier or Window No. 2)30 sec.
  2Pangutana kung naa pay Arrears o nabiling bayronon (Ask for Arrears)5 min.
  3 Bayari ang Arrears [kung naa] ug ang Reconnection Fee (Pay the arrears and Reconnection Fee)5 min.
  4Magpaskedyul sa Service Connection Evaluation [para sa dugay nang naputlan] (Ask for Evaluation Schedule)5 min.
  5Maghulat sa balay para sa pagtaod sa Service Connection (Wait for the re-opening of the service connection)4 hrs. - 1 day
 

PAGPALIT SA SERVICE CONNECTION MATERIALS

 
STEP PROCESS DURATION
1 Duol sa Cashier o Window No. 2 (Go to the Cashier or Window No. 2)30 sec.
2Ipakita ang lista sa mga materyales nga paliton para makwentahan sa bayronon (Present the list of materials to be purchased)30 sec.
3Magbayad sa paliton nga materyales (Pay the Billing of Materials)5 min.
4 Doul sa Storekeeper Section (Go to the Storekeeper Section)5 min.
5Ipakita sa Storekeeper ang resibo para mahatagan ug materyales (Present the receipt and list of materials to the Storekeeper)30 min.
 

PAGBAYAD SA WATER BILL

 
STEP PROCESS DURATION
1Duol sa TELLER o Window No. 1(Go to the TELLER or Window No. 1)30 sec.
2 Ibutang and Water Bill sa tusokanan (Place your Water Bill infront of the Teller Window)5 sec.
3Hulat nga tawagon and pangalan para sa pagbayad (Wait for your name to be called for payment)5 min.
 

MGA REKLAMO

 
STEP PROCESS DURATION
FOR BILLING COMPLAINTS:
1Duol sa Billing Section o Window No. 3(Go to the Billing Section or Window No. 3)30 sec.
2I-report and imong reklamo sa BILLING CLERK (Report the complaint/query to the BILLING CLERK)5 - 15 min.
FOR LEAKING & OTHER COMPLAINTS
1Doul sa Engineering & Maintenance Division ug isulti and reklamo(Go to the Engineering & Maintenance Division & report your complaint)5 - 15 min.
2 Magfill-up sa Complaint Form para maskedyulan sa pagsusi (Fill-up Complaint Form for evaluation schedule)1 min.
3 Maghulat sa balay sa pagbisita sa mosusi sa reklamo (Wait at home for the person in-charge to check the complaint)4 hrs. - 1 day